Revisor laver, gennemgår og reviderer regnskaber for personlige virksomheder og selskaber og rådgiver dem om deres økonomiske forhold. Herunder rådgivning om bogføring, skat og moms m.v.

Det er afgørende, at virksomheder, pengeinstitutter og andre institutioner har tillid til hinandens økonomi. Derfor er det af stor betydning, at regnskaberne er gennemgået eller revideret af en godkendt revisor (registreret eller statsautoriseret revisor). Revisors påtegning af regnskaberne er en garanti for, at de overholder lovgivning og gældende standarder.

Mvh
Revisionscentret - Slagelse
Jesper Thygesen
Registreret revisor

Mail:
jt@revi.dk

Tlf. 5858 0444